Fishing

Mashtrim i ndonjë personi për t’i dhënë të dhënat e tij personale ose numrin e kartelës bankare përmes dërgimit të postës elektronike, pasi të ketë pranuar porosia, e cila është e rreme, por paraqitet sikur është nga banka ose provajderi i internetit.

Maqedonisht

Фишинг

Anglisht

phishing