Financimi i mediave nga donatorët

Sigurimi i fondeve financiare nga organizatat joqeveritare ndërkombëtare. Grantet që ndahen kanë rol të rëndësishëm për funksionimin e nismave hulumtuese gazetareske, por edhe të mediave që prodhojnë përmbajtje, të cilat janë pjesë e projekteve të realizuara me interes publik.

Anglisht

Donor funding of the media