Финансирање од публиката

Прибирање мали парични износи од голем број луѓе за финансиска одржливост на медиуми и истражувачки медиумски тимови. Публиката за возврат очекува продуцирање на содржини во функција на јавниот интерес, кои се обработуваат квалитетно, притоа почитувајќи ги професионалните стандарди и етички норми.

Албански

Financim nga publiku

Англиски

Crowdfunding