Нишка

Серија поврзани твитови од еден ист автор на Твитер. Нишката е воведена како опција во 2017 година поради потребата на корисниците да се доискажат имајќи го предвид ограничениот број знаци во еден твит.

Албански

Fije

Англиски

thread