Фејсбук

Социјален медиум и сервис за вмрежување основан во 2004 година. Во сопственост на компанијата Мета платформс. Начелно замислен како платформа за студенти и универзитетски професори, од 2006 година прераснува во глобален социјален медиум, давајќи им пристап на сите што имаат електронска адреса. Дозволува објавување долги текстови; бројот на фотографии и видеа не е ограничен.

Албански

Fejsbuk

Англиски

Facebook