Etikë gazetareske /etikë në gazetari

Përmbledhje e vlerave të përbashkëta nga të cilat udhëzohen gazetarët. Ato i përfshijnë standardet dhe detyrimet që duhet t’i ndjekin gazetarët, redaktorët dhe të tjerët që punojnë në terren për ta kryer punën e tyre me përgjegjësi. Me to rregullohet mënyra e raportiimit në kushte të ndryshme, siç janë fatkeqësitë natyrore, tragjeditë, procedurat gjyqësore, luftërat, kush duhet të jetë i liruar nga sensacionalizmi. Shumica e organizatave gazetareske kanë kode të tyre të shkruara etike, si dhe trupa profesionale për anëtarësim. Nëse gazetari profesional ose organizata e lajmeve i shkel këto standarde etike, e humbin besueshmërinë.

Anglisht

ethics in journalism