E drejta autoriale

Lloj i pronësisë intelektuale e cila atij që e posedon i mundëson ta zotërojë veprën: ta shumëzojë, t’ia ndryshojë formën, ta plotësojë, ta prezantojë, si dhe të krijojë vepra të tjera që bazohen në tek origjinali.

Anglisht

copyright