Epitet

Është një fjalë përcaktuese, zakonisht mbiemër, që i shtohet një emri për t’i pasuruar kuptimin, duke i dhëne bukuri artistike, duke shprehur një vlerësim, një qëndrim nga autori, ose duke i vënë në dukje një anë. Në përgjithësi epitetet janë metafora te shprehura me mbiemra: mur i bardhë, zemër e bardhë, gur i çmuar; por epiteti mund te shprehet dhe me emra: internet-shfletues, propozim-program, grua kryeministre.

Maqedonisht

Епитет

Anglisht

epithet

Për më shumë shih:

https://sq.wikipedia.org/wiki/Epiteti