Episod

Pjesë përbërëse e serialit kulturor-mediatik (roman, film, emision televiziv, storie mediatike). Megjithëse janë të lidhura reciprokisht dhe e vazhdojnë peripecinë, episodet publikohen, përkatësisht transmetohen veçmas.

Maqedonisht

Епизода

Anglisht

episode