Epidemi e informacioneve

Ekspansion, përhapje e shpejtë e informacioneve ose dezinformacioneve në sferën publike digjitale. Karakterizohet me atë që shpesh shkakton konfuzion dhe sjellje të rrezikshme. Infodemia shkakton goditje informuese, mjegullim të të menduarit racional dhe miratimittë drejtë të vendimeve. Digjitalizimi dhe mediat sociale e intensifikojnë paraqitjen e informacioneve dhe e lehtësojnë manipulimin me lajme të rreme.

Anglisht

инфодемија, infodemia