Enkriptim

Procesi i shndërrimit të informacioneve elektronike në kod, për shkak të mbrojtjes së tyre, quhet enrktiptim. Që pranuesi i informatës të arrijë ta lexojë informacionin ose dekriptojë (shih dekriptim) i nevojitet a.q. çelës i cili është i gjeneruar me algoritëm.

Maqedonisht

Енкрипција

Anglisht

Encryption