Енкрипција

Процес на претворање на електронските информации во код, поради нивна заштита. За примачот на информацијата да успее да ја прочита информацијата или да ја декрибира (види декрипција) потребен му е т.н. клуч, којшто е генериран од алгоритам.

Албански

Enkriptim

Англиски

encryption