Eksnominim

Pikëpamje sipas së cilës vlerat e përhapura gjerësisht kontrollohen rrallë, sepse ato nuk artikulohen si të tilla. Termi i përdorur nga Roland Bart për të shpjeguar pse nuk kontrollohet dominimi i atyre që janë në pushtet – sepse nuk është i emërtuar (i eksnominuar) si i tillë. Sipas kësaj, njerëzit i perceptojnë këto vlera si vlera themelore njerëzore dhe jo si të lidhura me interesat e grupeve dominuese. Termi përdoret gjithashtu për te sqaruar pse disa paragjykime ende vazhdojnë të jenë pranishme në media.

Anglisht

Ex nomination