Ekonomia e vëmendjes

1.Teori e cila e lidh pasurinë e sotme ose mungesë informacionesh për një ekonomi me vëmendjen nga individë, veçanërisht si konsumatorë. Si faktor i rëndësishëm për ekonominë e vëmendjes konsiderohet përhapja e informacioneve të disponuehsme në Internet.

2. Sistem ekonomik në të cilin shitësit e mallrave dhe shërbimeve doemos duhet të garojnë për ta tërhequr vëmendjen e konsumatorëve potencialë. Konceptin e ekonomisë së vëmendjes për herë të parë e zhvilloi Herbert Aleksandar Sajmon, ekonomist amerikan, politolog dhe psikolog kognitiv në artikullin e tij të vitit 1971, “Dizajnimi i organizatave për një botë të pasur me informacione”.

Anglisht

attention economy