Ekologjimediatike

Studim i mjediseve mediatike, ideja se teknologjia dhe teknikat, mënyrat e kumtimit të informacioneve dhe kodet e komunikimit kanë rol kryesor në jetën e njeriut. Ekologjia mediatike merret me parimet themelore të repertorit mediatik, kulturën e perceptimit mediatik; krijimin e imunitetit të veçantë kundër teksteve jocilësore mediatike, njohjen me kulturën mediatike, sundimin e kritereve shpirtërore, morale dhe estetike për vlerësimin e shfaqjeve mediatike.

Anglisht

media ecology