Заштита на децата и младите лица

Професионални и етички стандарди за заштита на публиката под 16-годишна возраст од дезинформации, порнографски содржини, создавање и подгревање стереотипи и дискриминација по сите основи. УНИЦЕФ разви принципи и насоки за тоа како новинарите да известуваат за детските прашања во корист на јавниот интерес без да се загрозат правата на децата.

Англиски

protection of children and young people

Skip to content