Заштита на децата и младите лица

Професионални и етички стандарди за заштита на публиката под 16-годишна возраст од дезинформации, порнографски содржини, создавање и подгревање стереотипи и дискриминација по сите основи. УНИЦЕФ разви принципи и насоки за тоа како новинарите да известуваат за детските прашања во корист на јавниот интерес без да се загрозат правата на децата.

Англиски

protection of children and young people