Tuiç

Platformë online në ShBA, e dedikuar për transmetim të drejtpërdrejtë të ngjarjeve. Shpesh përdoret për transmetim online të videolojërave, ngjarjeve muzikore, transmetim të ngjarjeve të sporteve elektronike etj., në kohë reale. Kjo është platformë për media sociale, si dhe vend për argëtim.

Maqedonisht

Твич

Anglisht

twitch