Tautologji

Përsëritja zakonisht pa nevojë e po atij mendimi, e po asaj gjëje a ideje me fjalë të tjera të afërta nga kuptimi, përsëritja e asaj që është thënë jo me të njëjtat fjalë.

Anglisht

Tautology