Taktika manipulative manipuluese

Shfrytëzimi i taktikave të ndryshme në komunikime për të manipuluar me fakte, informacione, persona, me qëllim për të marrë ndonjë dobi për subjektin që komunikon, ndonjëherë duke lëvizur në kufirin e propagandës. Një nga taktikat për manipulim të publikut, nënkupton se konsumuesit i pranojnë në mënyrë pasive përmbajtjet mediatike dhe fushatat reklamuese dhe se vazhdimisht janë nën ndikimin e tyre.

Anglisht

manipulativ etactics