Trend/trending

Tendencë që gjeneron ose tërheq interesim të madh ose vëmendje veçanërisht në Internet dhe në mediat sociale.

Anglisht

trend/trending