Transmetim i drejtpërdrejt

Transmetim i njëkohshëm i videos dhe audios nga ngjarja përmes lidhjes televizive ose digjitale. Shumë media sociale mundësojnë që profile dhe faqe të veçanta të bëjnë transmetim të drejtpërdrejt të ngjarjeve në platformat e tyre.

Anglisht

livestream