Titull

1. Emër i librit, filmit, programit, i dhënë nga autori.

2. Emërtimi i shkrimit, artikullit, kronikës në televizion ose në radio, fragmentit të zërit dhe publikimit tjetër autorial në media.

Maqedonisht

Наслов

Anglisht

title