Tituj kryesorë dhe përmbyllës

Pjesë fillestare ose përfundimtare, përmbajtje njoftuese dhe përmbyllëse të karakterit tekniko-informativ, që i paraprin ose që vijon pas përmbajtjes kryesore të filmit, radioemisionit ose emisionit televiziv; përfshin titull, emra të aktorëve/pjesëmarrësve në filmin/emisionin dhe të ekipit të produksionit, datën e prodhimit, sfondin muzikor.

Anglisht

credits /opening, closing ~; title / main , end ~/