Шпица / најавна ~, одјавна ~/

Почетен или завршен дел, најавувачка или одјавувачка содржина од техничко-информативен карактер, што ѝ претходи на или следува по главната содржина на филм, радио- или телевизиска емисија; вклучува наслов, имиња на актерите/учесниците во филмот/емисијата и на екипата од продукцијата, датум на производство, музичка позадина.

Англиски

credits /opening, closing ~; title / main , end ~/