Temë kryesore

1. Storie kryesore në gazetë ose revistë që ndodhet në faqen kryesore.

2. Puna e një  kompanie ose organizate,  e shprehur në përmbajtje e cila është e dobishme për lexuesin.

Anglisht

cover story