Temë

1. Ajo për të cilën flitet në ndonjë lajm, video ose audiokronikë ose ese. Përshkruhet me një fjalë, frazë, fjali të paplotë ose me fjali të plotë.

2. Kuptimi bazë, kryesor në veprën artistike, punim shkencor, fjalim.

3. Objekt i diskutimit, debatit, konferencë etj.

Maqedonisht

Тема

Anglisht

subject/topic