Телевизиска драма

Телевизиски жанр којшто се засновува на драмска изведба (претстава) во телевизиско студио, а која се снима со повеќе камери.

Албански

Dramë televizive

Англиски

Television play