Televizion

1. Transmetim në largësi dhe shfaqja në ekran e imazheve lëvizëse dhe objekteve të palëvizshme dhe zërit me anë të radioelektronikës.

2. Fushë e shkencës dhe teknologjisë lidhur me transmetimin dhe pranimin e tillë.

3. Organizatat që transmetojnë emisione.

Maqedonisht

Телевизија

Anglisht

television