Tekst mediatik

Porosi e krijuar në cilëndo formë dhe zhanër mediatik (film, blog, artikull në gazetë, emision në radio apo emision televiziv etj.)

Anglisht

media text, media construct