Tekst i hapur

Term i Umberto Ekos për tekstin që interpretohet se ka numër të pakufizuar të kuptimeve. Teksti i hapur kërkon paranjohuri dhe arsimim nga lexuesi, ndërsa teksti i mbyllur jo. Shembulli për tekst të hapur është antidrama “Duke e pritur Godon” nga Semjuel Beket. Shih Tekst i mbyllur.

Anglisht

Open text