Отворен текст

Термин на Умберто Еко за текст што се интерпретира дека има неограничен број значења. Отворениот текст бара предзнаења и одредена наобразба од читателот, додека затворениот текст не. Пример за отворен текст е антидрамата „Чекајќи го Годо“ од Семјуел Бекет. В. Затворен текст.

Албански

Tekst i hapur

Англиски

Open text