Tekst audiovizual

Porosi e dedikuar për perceptim audiovizual nga publiku (emision televiziv, videoklipe etj.).

Anglisht

audiovisual text