Аудиовизуелен текст

Порака наменета за аудиовизуелно восприемање од страна на публиката (телевизиска емисија, видеоспотови итн.).

Албански

Tekst audiovizual

Англиски

audiovisual text