Teknologji vizuale

Përmbledhje e metodave, mjeteve audiovizuale, që mundësojnë realizimin e grumbulliit , ruajtjes, përpunimit dhe dhënies së informacioneve audiovizuale.

Anglisht

visual technologies