Визуелни технологии

Збир на методи, аудиовизуелни средства коишто овозможуваат реализација на собирање, чување, преработка и предавање на аудиовизуелни информации.

Албански

Teknologji vizuale

Англиски

visual technologies