Teknologji të informacionit

Spektri i teknologjive për përpunim të informacioneve, përfshirë edhe softuerin, harduerin, teknologjitë e komunikimit dhe shërbimet e ngjashme.

Anglisht

information technologies