Информациски технологии

Спектар на технологии за обработка на информации, вклучително и софтвер, хардвер, комуникациски технологии и слични услуги.

Албански

Teknologji të informacionit

Англиски

information technologies