Teknologji multimeditike

Mënyrë e përgatitjes së dokumenteve digjitale, përfshirë efektet vizuale dhe audio, programimin e situatave të ndryshme nën kontrollin e unifikuar të softuerit interaktiv. Multimedia mundëson që përdoruesi (përmes kompleksit të harduerit dhe softuerit) të komunikojë me kompjuterin, duke përdorur grafikën, hipertekstit, zërin, animacionin, videon, etj.

Anglisht

multimedia technologies

Skip to content