Teknologji multimeditike

Mënyrë e përgatitjes së dokumenteve digjitale, përfshirë efektet vizuale dhe audio, programimin e situatave të ndryshme nën kontrollin e unifikuar të softuerit interaktiv. Multimedia mundëson që përdoruesi (përmes kompleksit të harduerit dhe softuerit) të komunikojë me kompjuterin, duke përdorur grafikën, hipertekstit, zërin, animacionin, videon, etj.

Anglisht

multimedia technologies