Teknologji e edukimit audiovizual

Mënyra të transmetimit të informacioneve me ndihmën e mjeteve audiovizuale për arritje të qëllimeve pedagogjike.

Anglisht

audiovisual educational technologies