Të menduarit kritik

Proces i  konceptimit, zbatimit, analizës dhe përshtatjes së të gjitha informacioneve të  grumbulluara nga vëzhgimi dhe përvoja, që të formohet mendim ose qëndrim personal. Të menduarit kritik kërkon rishqyrtim dhe parashtrim të pyetjeve për gjithçka që shikojmë, dëgjojmë, lexojmë dhe përjetojmë. Rezultat i të menduarit kritik duhet të jenë vendimet e besueshme që bazohen  tek informacionet  e besueshme.

Anglisht

Critical thinking