Критичко размислување

Процес на концептуализација, примена, анализа и вклопување на сите информации собрани од набљудување или искуство, за да се формира сопствено мислење или став. Критичкото размислување бара преиспитување и поставување прашања за сè што гледаме, слушаме, читаме или доживуваме. Резултат на критичкото размислување треба да бидат веродостојни одлуки коишто се базираат на веродостојни информации.

Албански

Të menduarit kritik

Англиски

critical thinking