Subkultura

Lëvizja që veçohet nga kultura e shumicës, kryesore ose “meinstrim”. Lëvizja kulturore e komuniteteve të caktuara më të mbyllura ose më të kufizuara për nga numri, anëtarët e të cilave ndajnë qëndrime, pikëpamje, mënyrë të veshjes dhe jetesës, gjuhë zhargonike, vlera artistike. Subkultura paraqitet si një lëvizje kundërshtuese, ose së paku alternative, lëvizje ndaj pjesës së mbetur të shoqërisë.

Maqedonisht

Супкултура

Anglisht

subculture