Studime komunikimi

Shkenca e komunikimeve, gjithashtu e njohur edhe si studime komunikimi është disiplinë, e cila i studion të gjitha llojet dhe dukuritë e komunikimeve.

Anglisht

communication studies