Комуникациски студии

Науката за комуникациите, исто позната и како комуникациски студии, е дисциплина којашто ги проучува комуникациите во сите видови и појави.

Албански

Studime komunikimi

Англиски

communication studies