Storie

Përmbajtje (fotografi ose video) në mediat sociale, e cila zgjat 24 orë nga koha e postimit. Qasja në të varet nga parametrat e privatësisë së përdoruesit (publik ose privat). Përdoruesit mund të mënjanojnë individualisht përdorues të tjerë nga qasja tek storia e tyre ose të krijojnë grupe të veçanta (miq të afërt) për storie të veçanta.

Maqedonisht

Приказна

Anglisht

story