Приказна

Содржина (фотографија или видео) на социјалните медиуми којашто трае 24 часа од времето на објавување. Пристапот до неа зависи од поставките за приватност на корисникот (јавна или приватна). Корисниците можат индивидуално да отстранат други корисници од пристап кон нивната приказна или да креираат посебни групи (блиски пријатели) за посебни приказни.

Албански

Storie

Англиски

story