Stil funksional

Stilet funksionale përdoren varësisht se ku, me kë dhe për çfarë jemi duke folur ose shkruar. Ekzistojnë pesë stile funksionale: stil letrar, publicistik, shkencor, administrativ dhe bisedor.

Anglisht

functional styles