Stigmatizim

Kuptime negative ose të padrejta që i ka një shoqëri ose grup njerëzisht për diçka (stigmatizim për sëmundje mendore).

Maqedonisht

Стигма

Anglisht

Stigma