Стигма

Негативни или неправедни сфаќања што ги има едно општество или група луѓе за нешто (стигма за менталните болести).

Албански

Stigmatizim

Англиски

Stigma