Stereotipa mediatik

Pasqyrë e skematizuar, mesatare, e zakonshme dhe e qëndrueshme për zhanret, proceset sociale dhe ngjarjet, idetë, njerëzit që dominojnë në tekstet mediatike, të cilat të orientuara kah publiku masiv.

Anglisht

media stereotypes